Close

26. mai 2015

Føll 2019

2018 er våre hopper drektige med;

Mutajally- Pretty Perfect

Crocker Road-  Imala, Dagali, Fahrasa

Appel Au Maitre- The Stick , Lady Marma

Tomme er deverre Theatrical Award,Alight og Blowing Bubbles.

Første føll er født 12 februar 2019.