Close

17. januar 2018

Avel sesongen 2019 !

Vi har i 2019  Deceptor og Crocker Road til avels tjeneste. Lik pris som ifjor på dem 5.000+8.000kr +mva pr 1/10-19. Kommer samme eier med to hopper halveres sprangavgiften (til kr 2500).

Oppstallings pris er snaut 200kr pluss mva/ døgn, avhengig føll v fot eller ikke..

Nytt fra i 2018 er at de Norsk oppdrettede 2 åringene løper om hesteierbonus med 50% i åpne løp ( løp hvor importerte hester og kan starte/ ikke innskuddsløp)! Det er gode penger å ta med seg for de heldige eierne av Norskoppdrettede hester.

Vi følger opp eierbonus for 2 åringer til neste år, hvor de treårige Norskoppdrettede hestene løper om en eierbonus på 40% i åpne løp ( se ovan forklaring)!!

Dette kommer i tillegg til oppstalling tilskudd for deg som bedekker din hoppe i 2019 a kr 7.500 pluss et drektighets tilskudd ( hvis hoppa er drektig pr 1/10-19) a kr 10.000.

VELKOMMEN Å BOOKE PLASS HOS DECEPTOR ELLER CROCKER ROAD I 2019!

Maria Robertz, mobil 48290808