Close

4. mars 2020

Avels sesongen 2020

Med denne gjengen på stallen og ny avelshingst- Sporting Chance- på plass ser avels sesongen 2020 slik ut ;

Theatrical Award drektig med Deceptor, går til Sporting Chance i 2020 ( føller slutten mars)

Alight drektig med Deceptor, går til Sporting Chance i 2020 ( føller midten april )

Donna Marie drektig med Moojahim, går til Deceptor i 2020 ( føller tidlig april )

Holy Romance bedekkes for første gang med Appel Au maitre

Lady Marma drektigg med Deceptor, går til Appel au Maitre i 2020 ( føller midten mars)

Imala drektig med Giant Sandman, går til Sporting Chance i 2020 ( føller tidlig april )

Blowing Bubbles drektig med Moojahim, går til Sporting Chance? ( føller midten mai)

The Stick drektig med Deceptor, går til Sporting Chance ( føller midten mars)